Dit is de kracht van Preventie

Voor wie is de Vitalfeld Bodyscan?

De Vitalfeld Bodyscan is voor iedereen!
Zowel mensen met eenvoudige klachten, met gecompliceerde klachten en mensen die preventief aan hun gezondheid willen werken zijn bij ons welkom!
Het is moeilijk een doelgroep te noemen, omdat kortgezegd alle mensen hiertoe behoren.

Mogelijke klachten zijn o.a.

 • huidproblemen
 • allergieën
 • eczeem
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • fibromyalgie
 • maag- darmproblemen
 • diabetes
 • vage onverklaarbare klachten
 • slapeloosheid
 • menstruatieklachten
 • astma
 • depressie
 • hart- en vaatziekten
 • chronische ontstekingen
 • ziekte van Lyme
 • artrose
 • herstel van medicatie
 • rugklachten
 • obesitas, gewicht verliezen
 • hormonen
 • spieren
 • gewrichtspijnen

 

De Vitalfeld Bodyscan

Met de Vitalfeld Bodyscan maken we gebruik van de geavanceerde technieken ontwikkeld door de firma Vitatec uit Zwitserland.
Deze bodyscan wordt sinds 1993 in o.a. Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland gebruikt door artsen en therapeuten in ziekenhuizen.

De Vitalfeld Bodyscan is uniek, snel en accuraat.
Het is een krachtige technologie die een bredere kijk geeft op jouw gezondheid op een pijnloze en 100% veilige manier en je immuunsysteem verbeterd.

De Vitalfeld Body scan meet de energetische structuren van het lichaam veilig en nauwkeurig. Dit gebeurt door middel van heel subtiele elektromagnetische frequenties die het lichaam doorgezonden worden tot in de kern van de cel. Hierdoor zijn in een vroeg stadium verstoringen in het lichaam te signaleren voordat er lichamelijke klachten optreden.

Energie in uw lichaam is nu net zo meetbaar als bloeddruk, hartritme, longfunctie en talloze andere lichaamsfuncties. Vitalfeld Body scan maakt in enkele minuten duidelijk of uw energie hoog genoeg is voor de handhaving van uw gezondheid.

Werkwijze van de Vitalfeld Bodyscan

De Vitalfeld Bodyscan meet uw lichaam in slechts 8 minuten op 612 lichaamsfuncties!
Doormiddel van 2 elektroden te plakken aan de binnenzijde van uw enkels of pols stuurt de bodyscan miljoenen elektromagnetische golven naar uw lichaam tot op celniveau.

De elektromagnetische golven worden geanalyseerd en op het computerscherm weergegeven in o.a. een overzichtelijk 3D beeld en grafieken.
Na 8 minuten is de scan klaar en bespreken we met u uitgebreid uw scanresultaten.

Met de bodyscan krijg je inzichten in:

 • tekorten aan vitaminen, mineralen, enzymen en aminozuren
 • disbalansen in organen, hormonen, spieren, gewrichten
 • parasieten, schimmels, gisten en bacteriën
 • afvalstoffen in spieren, bindweefsel, lymfe
 • verzuring
 • irritaties die leiden tot ontstekingen
 • beschadiging door vrije radicalen
 • voedingsintolerantie
 • toxische stoffen en electrosmog
 • uw energie niveau en algehele gezondheid.

De kracht van deze scan is dat je verbanden kunt leggen. Ons lichaam is immer een geheel waarbij alle systemen met elkaar samenwerken.

Vervolgens krijgt u een behandeling op maat van 20 minuten die de disbalansen in uw lichaam aanpakt en reset en het detoxen van afvalstoffen en straling in werking zet middels de Vitalfeld therapie.

Tijdens deze behandeling krijgt u ook een essentieel voedings- en suppletieadvies op maat.
Zo geeft u uw lichaam alle tools om de optimale gezondheid te bereiken en te behouden.

 

 

 

Vitalfeld Technologie

Het Vitalfeld/vitaalveld is het totaal van alle elektromagnetische verschijnselen en processen in een levend organisme. Bij de mens omvat het Vitalfeld veel elektromagnetische fenomenen die in het lichaam zijn te vinden. Wij denken dat het elektromagnetische en het biochemische gedeelte met elkaar verweven en verbonden zijn. Als het ene gedeelte niet optimaal functioneert, merk je dat bij het andere gedeelte en omgekeerd.
De Duitse fysicus Dr. Siegfried Kiontke heeft veel onderzoek naar Vitalfeld technologie verricht en hij heeft met deze technologie veel kennis en ervaring opgedaan. Op grond hiervan heeft hij de Vitalfeld Body scan (Global Diagnostics) ontwikkeld. Met dit systeem kunnen de energetische gevolgen en fysiologische veranderingen gemeten worden waarbij de behandeling vroegtijdig kan worden ingezet.
In de biofysica bestaan levende wezens niet alleen uit moleculen, maar ook uit een elektromagnetisch systeem dat nodig is voor informatie en overdracht in de communicatie tussen cellen en weefsels. Ieder deel en elk systeem van ons lichaam, of dit nu gezond of ziek is, laat een individueel reactiepatroon zien op zwakte en prikkels van buiten. Deze reactiepatronen worden gemeten, geëvalueerd en weergegeven.
Wij weten dat sterke elektrische velden op celmembranen slaan en dat er ook elektrische velden in de cel aanwezig zijn onafhankelijk van die membranen. Hersengolven zijn voorbeelden van echte elektromagnetische golven, deze worden gewoonlijk gemeten door elektroden aangesloten op de hoofdhuid. Andere organen dan de hersenen bijvoorbeeld het hart, longen en nieren zenden signalen uit die men kan meten. Het lichaam straalt microgolven uit, net als mobiele telefoons (die anders zijn georganiseerd). Het lichaam straalt ook infrarode straling uit, waardoor je met een infrarode kijker het lichaam kunt zien. Wij stralen dus (een beetje) zichtbaar licht uit. Dat is bekend als biofotonen. Biofotonen worden in onze cellen gemaakt. Afgestraalde biofotonen zijn een indicatie voor de gezondheidstoestand van een organisme in het algemeen. De hoeveelheid fotonen is een maat voor de gezondheid van een organisme. Organismen ontwikkelen zich en groeien door stoffen uit de omgeving op te nemen. Ze doen dit ook door natuurlijk  voorkomende elektromagnetische straling uit de omgeving op te nemen. Dit is de oorsprong van het vitalfeld.
Elektromagnetische straling en frequenties zitten in onze omgeving. Natuurlijke elektro - magnetische straling komt van de zon, zit in de atmosfeer van de aarde, ontlaadt zich in de vorm van bliksem en onweer. En nu hebben we elektrosmog, dat voortkomt uit mobiele telefoons, computers, TV’s etc.

 

Je wilt preventief aan je gezondheid werken, van pijn af, gewicht verliezen, je energiek en gezond voelen, beter in balans zijn, klachten voorkomen en nog veel meer!

Meld vooraf aan de bodyscan bijzonderheden zoals zwangerschap, pacemaker enz.
Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden